Vietnamese
Language

Global

Viettel ở Campuchia

View More

Viettel ở Cameroon

View More

Viettel ở Haiti

View More

Viettel ở Lào

View More

Viettel ở Mozambique

View More

Viettel ở Peru

View More

Viettel ở Đông Timor

View More

Viettel ở Burundi

View More

Viettel ở Tanzania

View More

Telecom International Myanmar

View More

Metfone ủng hộ 70.000 USD cho Bộ Y tế và 3 bệnh viện tại Campuchia

“Quỹ Metfone chung tay chống dịch Covid-19” được kêu gọi từ đầu tháng 4 ...

Metfone triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, mới đây, Metfone đã triển khai chư...

28

05.2024

Movitel thông báo mời thầu: 49/2024/MVT-LEGO STATION - “ Cung cấp trạm Lego cho Movitel”

                                                        &...

28

05.2024

Movitel thông báo mời thầu: 10/2024/MVT-IT - “To purchase IT equipment for Movitel”

                                                        &...

Key Milestones